Отдел археологии шелкового пути

 

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 сентябрдаги 792-сонли “Археологик тадқиқотларни тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Қарори асосида Миллий археология маркази (1970 йилда ташкил топган Я. Fуломов номидаги Археологик тадқиқотлар институти қонуний давомчиси) ташкил этилди. Ушбу Қарорга кўра, Марказда 7 та бўлимга асос солинди.

Ипак йўли археологияси бўлими - Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақасида қадимий маданий алоқа йўлларининг шаклланиши, савдо ва транзит йўлларининг маҳаллий маданиятларга таъсири ўрганилиб, ибтидоий даврларда вужудга келган маданий алоқалар, илк металлар даврида чўл ва дашт ҳудудларидаги кўчманчи чорвадор қабилаларнинг воҳалардаги ўтроқ аҳоли билан муносабатларининг ривожланиши хусусиятлари тадқиқ этилади. Марказий Осиё ҳудудларида антик даврда савдо алоқаларининг ривожланиш жараёнлари Буюк Ипак йўли билан бевосита боғлиқ холда урганилади. Бўлимнинг мақсади – остеоархеологик, археоботаник, археозоологик ва биокимёвий таҳлиллар орқали ўтмишдаги кишилар турмушини қайта тиклаш ҳамда қадимги аҳолининг ҳаётни таъминлаш тизимини интерпретация қилишдан иборат.

Ипак йўли археологияси бўлимининг асосий тадқиқот йўналишлари қуйидагилардан иборат:

  • Суғорма деҳқончиликнинг шаклланиши ва ривожланиши, дастлабки каналларни қурилиши, урбанизация жараёнлари, илк шаҳарларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва уларни табиий ландшафтга таъсири. Илк савдо алоқаларни шаклланиши ва ривожланиши, шаҳар билан қишлоқ ва чорвадор кўчманчиларнинг ўзаро алоқалари.

- Қадимги шаҳарларнинг сув ҳавзалари бўйича жойлашуви, хронологияси, дастлабки савдо йўлларини вужудга келиши. Евросиё халқларининг буюк кўчиши ва унинг Ўзбекистоннинг қадимги тарихий худудларига таъсири.                        

- Пойтахт шаҳарларнинг пайдо бўлиши ва трансконтинентал савдо йўлларининг ташкил топиши.

- Илк ўрта асрлар  шаҳарларининг жойланиши, тарихий топографияси ва уларни Буюк ипак йўлидаги ўрни. Турк ҳақонлигини ташкил топиши ва унинг Ўрта Осиё худудидаги конфедратив давлатлар билан ўзаро муносабатлари.        

- Буюк ипак йўлининг гуллаб-яшнашида Турк ҳақонлигининг ва турк-сўғд савдогарларининг ўрни. Марказий Осиё халқларининг ўзаро иқтисодий, маданий алоқалари ва унда сўғд тилининг роли.

  • Араблар босқини ва унинг шаҳарлар ҳаётига таъсири. Ушбу даврда шаҳарлар топографияси, ижтимоий-иқтисодий ҳаёти,  турк-сўғд задогонларининг тақдири.           
  • Аббосийларнинг Халифалик ҳокимияти учун кураши ва унда маҳаллий задогонларни иштироки. Аббосийларни ҳокимият тепасига келиши, бошқарув ишларида Ўрта Осиё задогонларининг иштироки. Бу даврдаги шаҳарлар ва уларнинг топографияси.

Ривожланган ўрта асрлар даврида пойтахт шаҳарлар,  ўз даврининг “мегаполис” шаҳарлари ва уларнинг атроф муҳитга  таъсири. Сомонийлар, Қораҳонийлар ва Хоразмшохлар даврида шаҳарларнинг тарихий топографияси ва улардаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлар.  Буюк ипак йўлининг Ўрта Осиё орқали ўтган йўналиши ва унинг тармоқларида пойтахт шаҳарларнинг ўрни.


1. Устав раздела

2. Раздел дорожная карта

3. Программа кафедры на 2020-2024 годы

4. Отчет сотрудников отдела

 

Заведующий отдела:

Анарбаев Абдулхамиджон

Степен, должность:

DSc., старший научный сотрудник

Телефон: +998 (71)
E-mail:

a.anarbaev@archaeology.uz

Количество сотрудников: 17
Другие информации О научной деятельности

Главный научный сотрудник:

Асқаров  Аҳмадали

Степен, должность:

т.ф.д., академик, главный научный сотрудник

Телефон: +998 (71)
E-mail: a.asqarov@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Старший научный сотрудник:

Сергей Равшанович Баратов

Степен, должность:

т.ф.д.  старший научный сотрудник

Телефон: +998 (71)
E-mail: s.barotov@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности
 

Ведущий научный сотрудник:

Мирзаахмедов Жамолиддин Камолович

Степен, должность:

т.ф.д., ведущий научный сотрудник

Телефон: +998 (71)

E-mail:

j.mirzaaxmedov@archaeology.uz

Другие информации О научной деятельности

Старший научный сотрудник:

Богомолов Геннадий Игоревич

Степен, должность: Старший научный сотрудник
Телефон: +998 (71)
E-mail: g.bogomolov@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

 

Старший научный сотрудник:

Ильясова Саида Равильевна

Степен, должность:

д.т.н., старший научный сотрудник

Телефон: +998 (71)
E-mail: s.ilyasova@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Старший научный сотрудник:

Адилов Шухрат Тешабоевич

Степен, должность: д.т.н., старший научный сотрудник
Телефон: +998 (71)
E-mail: sh.adilov@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Ведущий научный сотрудник:

Филанович Маргарита Ивановна

Степен, должность:

д.т.н., старший научный сотрудник

Телефон: +998 (71)
E-mail: m.filanovich@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Старший научный сотрудник:

Грицина Алексей Андреевич

Степен, должность:

 

Телефон: +998 (71)
E-mail: a.gritsina@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Младший научный сотрудник:

Оманов Шербек Ахмедович 

Степен, должность:

 

Телефон: +998 (71)
E-mail: sh.omanov@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

Младший научный сотрудник:

Позилова Хумора Оқилбек қизи

Степен, должность:

 

Телефон: +998 (71)
E-mail: x.pozilova@archaeology.uz
Другие информации О научной деятельности

×